تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y013-10270-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی از ابزار معیوب استفاده نکنید

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,