تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B063-10303-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی از کفش عایق برق استفاده کنید

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,