تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R050-10440-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی تحت کنترل دوربین مدار بسته

camera , ضبط , تصویر , فیم ,