تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R018-12266-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مواد شیمیایی قابل اشتعال

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,