تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R001-50052-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 40 کیلومتر

Speed , 40 , سرعت , 40 ,