تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R001-50053-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 50 کیلومتر

Speed , 50 , سرعت , 50 ,