تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60123-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی خطر ریزش کوه از سمت چپ

راهنمایی , رانندگی , خطر , ریزش , کوه , صخره , سنگ , چپ ,