تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60157-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی جهت وزش باد شدید از چپ

راهنمایی , رانندگی , وزش , جهت , باد , چپ ,