تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W016-10095-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی آب

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,