تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P003-60173-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور نابینایان

راهنمایی , رانندگی , عبور , نابینایان , کور , نابینا , معلولین ,