تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W032-10038-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 10 کیلومتر

Speed , 10 , سرعت , 10 ,