تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N061-10019-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق گرفتگی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,