تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N047-50076-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی حمل سرنشین با لیفتراک ممنوع

Forklift , جابجایی , مسافر , حمل افراد , فرد ,