تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N052-10569-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر صدای شدید

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,