تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y056-10082-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی هیچ شخصی بدون مجوز اجازه کار با این دستگاه را ندارد

Operate , Permit , دستگاه , ماشین , اجازه , مجوز , راه اندازی , کارکردن ,