تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y015-10078-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر مرگ برق فشار قوی

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,