تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60269-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی کارگران مشغول کارند 100 متر

راهنمایی , رانندگی , راه , جلوتر , کارگران , مشغول , کار , جاده , 100 ,