تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P007-60274-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان کارگران مشغول کارند

راهنمایی , رانندگی , راه , جلوتر , کارگران , مشغول , کار , جاده , پایان , end ,