تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ B011-10339-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی زباله ها را در سطل مناسب درب دار بریزید

x , زباله , ها را , را در سطل , در سطل مناسب درب , مناسب , را نکردن , دار ,