تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N063-12302-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطعات متحرک روی نوار نقاله

 , کانوایر , دوار ,