تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R017-10026-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر در بالای سر

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,