تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y005-10030-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق فشار قوی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,