تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W015-10304-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول ها را همیشه با زنجیر مهار کنید

کپسول , سیلندر , زنجیر , نگهداری , Cylinders ,