تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y047-50049-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی محدودیت سرعت 15 کیلومتر

Speed , 15 , سرعت , 15 ,