تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N071-10328-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن زیر بار ممنوع

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,