تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y015-10728-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایست مراقب لیفتراک ها باشید

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,