تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N005-12247-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی تردد روی نوار نقاله اکیداً ممنوع

کانوایر , تردد , عبور , نکنید ,