تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R077-10172-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده آب قابل حمل

Mobile , Extinguisher , Water , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,