تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W031-10161-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خاموش کننده پودر خشک

Extinguisher , Powder , dry powder , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,