تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ Y017-10019-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق گرفتگی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته ,