تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R053-10165-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کف

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,