تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R034-10166-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی آب

Extinguisher , Water , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آب , اطفاء حریق ,