همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Welding , Mask , ماسک , جوشکاری ,
W011-10058-A

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
W010-10030-A

ppe , وسایل , تجهیزات ,
B013-10330-C

Drinkable , Water , آب , شرب , نوشیدنی , خوردن , آشامیدنی ,
R005-10086-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
Y084-10039-C

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,
W023-50027-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
N048-12283-C

Air , Compressed , متراکم , فشرده , فشردگی , هوا ,
W010-10225-A

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
B030-10254-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
Y063-10033-A

Falling , افتادن , ابزار , اجسام , لوازم ,
R053-10411-C

Carrying , Passengers , Liftruck , سرنشین , باربری , لیفتراک ,
Y052-10325-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
Y055-10040-C

 , نکشید , کشیدن ,
Y036-12280-C

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B045-50032-C

Footwear , shoes , Boot , کفش ایمنی , ایمنی پا ,
W031-10007-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W009-10014-C

x , ماده , مواد , اسید ,
N048-10349-A

 , نکشید , کشیدن ,
N036-12280-C

Speed , 50 , سرعت , 50 ,
R063-10043-C

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
Y005-12283-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B011-10332-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
N056-10288-A

 , تمیزی , منظم , نظم ,
W028-12245-C

Implanted , Cardiac , ایمپلنت , باطری , قلبی ,
R018-10310-C

Drop , Sudden Drop , پرت شدن , خطرناک , اخطاری , افتادن , کمربند ,
R076-10202-B

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
W032-10357-C

Report , Accident , Immediately , حوادث , حادثه , اتفاق , اعلام ,
B069-10279-A

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B063-10028-A

High Visibility , Jackets , جلیغه , شب نما , جلیقه ,
W019-10011-C

Overhead , Hazard , بالا , بالای سر ,
N053-10026-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
N005-12266-A

Harmful , Chemical , مواد , بسته , کالا , شیمیایی ,
N036-10302-A

Entry , تردد , عبور ,
N070-10447-C

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
G070-10251-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
R061-10276-C

Acid , ماده , اسیدی , متریال ,
N017-09991-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
R027-10015-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
R036-10075-C

x , نظم , منظم , وسایل , ابزارآلات ,
B035-10334-C