همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

Speed , 70 , سرعت , 70 ,
N069-10045-C

grounding , گراند , زمین , برق , گودال ,
N048-10276-A

 , سرخوردن , لیز , افتادن ,
R013-12283-C

quickly , action ,  , منظم , سریعا , فوراً ,
B061-12298-C

Use , Defective , Tools , ابزارآلات , معیوب , خراب ,
R070-10270-C

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R034-10205-C

Flammable , شعله , آتش , سوختن ,
Y019-10301-C

Breathing , Apparatus , ماسک ,
G005-10275-C

Toxic , Material , مواد سمی , سم ,
W015-10220-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
N018-10278-C

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
N052-10025-A

Store , Correctly , انبار , انبارش , چیدمان , چیدن , چینش , روی هم ,
B027-09990-A

Unauthorized , Access , ورود , وارد , عبور , افراد , فرد ,
R018-10283-C

x , سیلندرهای , سیلندر , کپسول ,
Y013-10352-C

Locked , Shut , Door , درب , قفل , بستن , ببندید , بسته ,
B019-10061-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
Y070-10031-C

Chemical , اسیدی , مایع , ماده ,
N069-10201-C

Corrosion , اسید , ماده شیمیایی , خورنده ,
N027-10215-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y013-10078-C

 , بریدن , دست ,
Y018-12275-C

Unauthorized , Entry , مجاز , دسترسی , عبور , تردد , ورود , ممنوع ,
N048-10148-C

Wash , Hands , دست , بشوئید , شستشو , شستن ,
B027-10057-C

 , حوادث , اطلاع دهید ,
B016-12299-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
R056-10569-C

Compressed Air , هوای , فشرده , آسیب , صدمه ,
R018-10288-C

Falling , Fall , Tools , Materials , اشیاء , افتادن , اجسام ,
Y027-10698-A

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
N069-10210-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
Y017-10221-A

Safety , شعار , اول , ایمن , ایمنی , کار , بعد ,
W010-10249-A

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
B070-10130-A

Clean , Litter , Bins , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم , زباله ,
B018-10065-A

Extinguisher , Foam , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , فوم , کف آتشنشانی , afff , a3f , اطفاء حریق ,
R078-10154-B

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
W027-10278-C

Access , Unauthorized , Personnel , دسترسی , پرسنل , عبور , تردد , ورود ,
Y018-10012-C

Flammable , Material , قابل اشتعال , مواد , شعله , آتش ,
N073-10221-C

Firs , Aid , اورژانس , پزشک , دکتر , مطب , بهداری , درمان , دارو ,
G071-10251-B

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , برق ,
W008-10317-C

Rotating , Rollers ,  , دنده , دوار , چرخیدن , چرخ , چرخاندن , غلطک ,
R048-10263-B

 , به کار نیاندازید ,
Y030-11697-C

Area , خطرناک , ناحیه , محوطه , محدوده , ریسک ,
N019-10204-A