همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , منفجره , گازهای , انفجاری ,
R013-12267-A

 , بارمعلق ,
W016-11035-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
R030-10206-C

 , پرمیت , مجوز , بازرسی , سرویس , غیرمجاز ,
Y014-12285-C

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y028-10078-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N011-10100-C

Ear , گوشی , ایرماف , ایرپلاگ , صداگیر ,
B036-10226-A

Hand , Drier , دست , خشک کن , شستشو , شستن ,
B029-10053-C

Construction , Children , Entering , عملیات عمرانی , کودکان , ساخت و ساز , ورود , بچه ها ,
Y050-10001-C

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , موتوری ,
P004-60019-C

Safety Helmet , Head Protection , کلاه ایمنی , ایمنی سر ,
B034-10005-C

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W027-10299-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
R070-10030-A

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق ,
W028-10316-A

 , اجسام , اشیاء , مواد ,
R063-11899-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی , ضد ولتاژ ,
W012-10303-A

x , جرثقیل ,
B013-10335-C

x , استفاده , از عینک , عینک , عینک نکردن , الزامی ,
B027-10332-C

 , بارمعلق ,
N048-12252-A

Death , High Voltage , Electricity , مرگ , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
Y015-10078-C

Suspended , Load , بار , معلق , آویزان , محموله ,
Y050-10070-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
W019-10014-C

Electric , Insulation , Gloves , دستکش , عایق , برق , ضدولتاژ ,
W027-10269-A

Slippery , Slip , لغزنده , سرخوردن , لیز , خیس بودن ,
R055-10205-C

hot , داغ , حرارت , گرما ,
R052-09981-B

Firs , Aid , جعبه , باکس , دارو , اولیه , کمک , امداد ,
G061-10250-C

Flammable , Material , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
R014-09989-C

Speed , 10 , سرعت , 10 ,
Y071-10038-C

Hot Works , گرم , شعله , آتش , سوختن ,
R005-10324-C

Helmet , کلاه ایمنی , کلاه ,
B061-10227-C

Lift , سنگین , کمر ,
B071-10326-C

Disabled , Less Mobile , Old , مسن , پیر , ناتوان , معلول , کم توان , معلولیت ,
G056-10064-C

Safety , Helmets , Footwea , Visibility , Clothing , Site , اجباری , جلیغه , شبرنگ , ساعت , لازم ,
B017-10735-C

Mobile , Extinguisher , Powder , dry powder , قابل حمل , چرخ دار , چرخدار , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , پودر و گاز , پودر خشک , اطفاء حریق ,
W012-10173-A

Operate , کار , روشن نکردن , نیاندازید , خاموش ,
Y084-09984-C

Cutter , بریدن , برش , پارگی ,
R005-10575-A

x , سیگار , کشیدن , روشن کردن , شعله , آتش , جرقه ,
N069-10355-C

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y076-10224-C

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,
N027-10014-A

Men , Work , Worker , کارگران , کار , مشغول ,
R056-10025-C