همه اقلامی که در این سایت مشاهده می کنید از تولیدات ™Persian Safety بوده و می توانید این اقلام را از دفتر مرکزی و همچنین از فروشگاه های معتبر ایمنی فروشی در تهران و شهرستانهای مختلف تهیه نمایید.

 , پیل ,
R029-12268-A

Fork Lift , Trucks , لیفتراک ,
Y063-10224-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y029-10075-C

Danger , خطر , اخطار ,
N013-10035-C

Strangulation , Moving , Parts , متحرک , قسمت ,
Y055-10278-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
N063-10113-C

 , شعله , سوختن , ماده , متریال , آتش سوزی ,
R014-12266-C

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
Y071-10212-A

Chemical Store , انبار , اسید , کالا , مواد ,
R061-10296-A

Hazardous Substances , ماده , کالا , مواد ,
W009-10299-C

Speed , 20 , سرعت , 20 ,
R034-10040-C

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
N052-10091-C

Stop , Forklifts , تردد , عبور ,
N029-10728-C

Mobile , Phone , تلفن , همراه , موبایل ,
Y075-10075-C

 , به کار نیاندازید ,
N048-11697-C

Entry , تردد , عبور ,
N052-10447-C

Deep , Excavation , حفر , عمیق , گودال ,
N053-10206-C

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,
Y075-10062-C

Machine , Repair , Maintenance , دستگاه , ماشین , تعمیرات , سرویس ,
N070-10033-C

Slippery , slip , wet , لغزنده , لغزندگی , سرخوردن , زمین , لیز , خیس بودن ,
Y070-10210-A

Gas , Dispensation , نشت گاز , نشتی ,
R061-10212-A

 , برش , بریدن , چاقو , تیزبر , کاتر ,
Y077-12263-C

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R016-10113-C

x , ماده , مواد , اسید ,
N070-10349-C

 , نکشید , کشیدن ,
R069-12280-C

Attention , Safety , Rules , قوانین , قانون ,
W015-10282-C

 , گرم ,
Y076-12250-C

hat , Helmet , Hard Hats , استفاده , پوشیدن ,
B048-10208-C

Flammable , Material , LPG , گاز , اشتعال , شعله , ماده , مشتعل ,
W012-09986-C

Noise , آلودگی صوتی , صداگیر , گوشی ,
R050-10569-B

Fall , Manhole , سقوط , منهول , گودال , چاله , افتادن , پرت شدن ,
R013-10091-A

Entry , Crossing , Enter , عبور , تردد , ورود , مجوز ,
R056-10084-C

Speed , 15 , سرعت , 15 ,
R017-10039-C

Death  , مرگ ,
N019-10076-A

Personal Protective Equipment , PPE , وسایل , حفاظت فردی , تجهیزات , لوازم , فردی ,
W016-10130-A

Clean , Clear , تمیز , نظافت , پاکیزه , مرتب , منظم ,
B030-10054-C

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,
N075-10346-C

Drop , Deep , Sudden Drop , شنا , عمق , منطقه , آب , عمیق ,
N019-10219-C

 , درگیری , آستین ,
Y061-12282-A

Head , carefull , برخورد سر , مراقب , بالای ,
Y017-10370-A