تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R028-10092-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی کپسول آتش نشانی دی اکسید کربن

Extinguisher , CO2 , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , دی اکسید کربن , co2 ,