تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60013-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور کامیون ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , کامیون ,