تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60026-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور کامیون با طول بیش از 10 متر ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , خودرو , کامیون , طول , 10 ,