تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60040-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی سرعت بیش از 110 کیلومتر بر ساعت ممنوع

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 110 , یکصد و ده ,