تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60012-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی عبور دوچرخه ممنوع

راهنمایی , رانندگی , وسائل نقلیه , وسیله نقلیه , عبور , دوچرخه ,