تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W009-10015-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر سقوط

Falling , سقوط , افتادن , پرتاب ,