تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R055-10030-B ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر برق فشار قوی

Electrocution , Electricity , برق , الکتریسیته , قدرت , فشار قوی ,