تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W024-10036-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی خطر قطع انگشتان

Cut , Fingers , قطع , دست , انگشتان , ناخن ,