تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W011-10124-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی سیگار کشیدن ممنوع

Smoking , Smoke , سیگار , دخانیات , استعمال ,