تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ R035-10320-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی غیر قابل استفاده در آتش سوزی ناشی از جریان برق

Extinguisher , fire , کپسول , سیلندر , خاموش کننده , آتش نشانی , اطفاء حریق , الکتریکی ,