تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ W011-10440-A ]

برچسب یا تابلوی ایمنی تحت کنترل دوربین مدار بسته

camera , ضبط , تصویر , فیم ,