تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ N005-10328-C ]

برچسب یا تابلوی ایمنی ایستادن زیر بار ممنوع

Overhead , Loads , بار , معلق , جرثقیل ,