تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60054-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 60 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 60 , شصت , محدودیت , پایان ,