تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60056-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 80 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 80 , هشتاد , محدودیت , پایان ,