تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60057-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 90 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 90 , نود , محدودیت , پایان ,