تابلوهای ایمنی و ترافیکی [ P004-60059-C ]

تابلوی راهنمایی و رانندگی پایان محدودیت سرعت 110 کیلومتر

راهنمایی , رانندگی , سرعت , 110 , یکصد و ده , محدودیت , پایان ,